Boj s časom

Včasné zaregistrovanie nežiaduceho horenia a prijatie potrebných opatrení môžu zabrániť vzniku, alebo aspoň rozšíreniu požiaru a zamedziť tak vzniknutým škodám. Urýchlením prijatých opatrení je možné čo najviac minimalizovať vzniknuté škody. Tu rozhoduje čas....

Väčšina požiarov začína tlením horľavého materiálu. Ohnisko má v čase tlenia ešte malú ničivú energiu. Obyčajne v uzavretých priestoroch dôjde k úbytku kyslíka a často sa oheň sám uhasí. Pokiaľ v priestoroch nie sú prítomní ľudia, vzniknutá škoda je zanedbateľná.Nie je to ale tak vždy.

Pre nedostatok kyslíka pri horení sa uvoľňuje nebezpečný plyn kysličník uhoľnatý (CO), ktorým sa môžu udusiť prítomní ľudia. Pri dlhodobom tlení vzniká z ohniska uvoľneného kysličníka uhoľnatého, nebezpečná koncentrácia výbušného plynu. V tomto štádiu, ak dôjde k uvoľneniu zápalnej energie z ohniska alebo k iskreniu, napr. elektrického zariadenia, dôjde ku vznieteniu tejto výbušnej zmesi a horenie prechádza do štádia, keď už nie je možné v objekte zachrániť takmer žiadny majetok.

Čo je vlastne požiar?

Pojem horenie možno definovať ako chemickú, oxidačno-redukčnú reakciu, pri ktorej horľavá látka reaguje s oxidačným prostriedkom, mení svoje základné chemické vlastnosti a pri tejto reakcii sa uvoľňuje teplo a vyžaruje svetlo.

Podľa zákona je požiarom každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku alebo životnom prostredí, následkom ktorého je usmrtená alebo zranená fyzická osoba či uhynuté zviera. Požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.

Nebezpečenstvá požiaru

Väčšina požiarov vzniká z nedbanlivosti. Často je to zle udusený ohorok cigarety, neodborne vykonaná elektroinštalácia alebo porucha samotného elektrospotrebiča.
Dnešný moderný Svet si nevieme predstaviť bez rôznych drobných elektrospotrebičov, ktoré sú nie vždy umiestnené na vhodnom nehorľavom podklade, nechávame ich bez dozoru nepretržite zapojené v zásuvkách. Nebezpečným zdrojom požiaru môžu byť aj nabíjačky malých akumulátorov, ktoré pri poruche môžu explodovať. V čoraz krutejšom konkurenčnom boji, najmä v čase krízy, to môže byť aj podpaľač.

Lineárny hlásič

DOP-40_nastavenieLineárny hlásič (5-100m) sa nastavuje veľmi jednoducho tromi skrutkami za pomoci zabudovaného silného laserového dela. 

Inštaluje sa bez prítomnosti napájacieho napätia od ústredne, bez pomoci diagnostickej pomôcky. Je potrebná iba jedna 9V batéria na vybudenie laserového paprsku a jeden malý krížový skrutkovač.

dop40

Takto nie - toto je výsmech elektrotechniky
Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 
Napísal Ado Kamen   
Streda, 07 December 2011 19:38

 

krytie

Asi to foto nepotrebuje komentár? Takto udržiavaná EPS chránila objekty s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu.


akumulatory
Akumulátory bez ochranného krytu, položené na horľavý podklad.snv

škaredo oblankované káble - neukončené  / zmršťovacia bužírka je neznámy pojem - oprava tesnenia pre krytie IP 65 izolačkou.


vyhrievanie

Takéto riešenia vidíme od elektrikárov s osvedčením "sádrokartonista".

Keby som to videl u domáceho kutila vo svojej garáži, tak sa nad tým len pousmejem - pri rôznych pokusoch tiež neideme na dokonalosť. Ale takýto obrázok vycapiť na vlastnej webovej stránke výrobcu, je výsmech elektrotechnickému priemyslu.

btw. - hlásič požiaru má IP 65, vedľa je svorkovnica vyhrievania nekrytá :-)

Z dôvodu, že sme sa uchádzali o možnosť dodávky podobných riešení, k podobným našim navrhovaným riešeniam sa vyjadrujú odborníci a narážame na nie ľahko splniteľné body. 
Ale však, aby sa takýto výrobok na Slovvensku predal a bol konkurencieschopný, stále platí, že pre niektorých dodávateľov na to stačí mať "politické krytie".

 

Ste

Pocitadlo.sk

. navstevnik tychto stranok